18 ŞƏHƏRDƏ VƏ RAYONLARDA QARABAĞ MÜHARIBƏSI ƏLILLƏRI VƏ ŞƏHID AILƏLƏRI ÜÇÜN 132 ƏDƏD IKIOTAQLI VƏ 158 ƏDƏD ÜÇOTAQLI FƏRDI YAŞAYIŞ EVLƏRININ INŞASI
İCRA ILLƏRI:
2018- 2021
SIFARIŞÇI:
AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
PODRATÇI:
AZ AVS QSC