BU İLLƏR ƏRZİNDƏ “AZ AV GROUP” ŞİRKƏTİNİN NÜMAYİŞ ETDİRDİYİ YÜKSƏK PEŞƏKARLIQ ÇOXLU SAYDA DÖVLƏT STRUKTURLARININ DİQQƏTİNİ CƏLB ETMİŞ VƏ BU DA ÖZ NÖVBƏSİNDƏ BİR SIRA MÜHÜM DÖVLƏT LAYİHƏLƏRİNİN GERÇƏKLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ NƏTİCƏLƏNMİŞDİR.