AZ AV GROUP – AZƏRBAYCANIN APARICI DEVELOPER VƏ İNŞAAT ŞİRKƏTLƏRİNDƏN BİRİDİR
21
İRİMİQYASLI LAYİHƏ
11
YOL TİKİNTİSİ LAYİHƏSİNDƏ KOMMUNİKASİYA VƏ LOGİSTİKA İŞLƏRİ
317
KM UZUNLUĞUNDA YOLLARIN İŞIQLANDIRILMASI
549
FƏRDİ YAŞAYIŞ EVİN İNŞA EDİLMƏSİ
LAYİHƏLƏR
Bütün layihələr
Partnyorlar